Już pod koniec maja 2019 roku zaczynamy kolejną edycję naszej akcji Obraz w pigułce. Tym razem w Warszawie podejmujemy temat „Rafa”, aby przybliżyć dzieciom rafę koralową oraz jej znaczenie dla przyrody.

Czym jest Obraz w pigułce?

Nasza akcja składa się z 3 etapów:
1. Warsztaty z dziećmi w szpitalu
W pierwszym etapie odwiedzamy szpital dziecięcy, aby przeprowadzić warsztaty lepienia plasteliny z dziećmi. Dzieci lepią pracę na zadany temat. Przeważnie staramy się zaprosić osoby związane z tematem, tak aby spotkanie miało też dla dzieci wymiar edukacyjny.
2. Malowanie obrazu
Następnie pod okiem artysty malarza dr hab. Marcina Kowalika, każdy chętny może dołączyć się do malowania obrazu na podstawie plastelinowych modeli.
3. Wernisaż
Na koniec gotowy obraz przekazywany jest szpitalowi podczas uroczystego wernisażu.
 

Rafa koralowa to jeden z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu ekosystemów. Prawdopodobnie do roku 2050 rafy koralowe będą stopniowo blaknąć, przez zmiany klimatyczne. Zajmują jedynie 0,1% dna morskiego, ale w różnym stopniu zależy od nich 25% wszystkich morskich gatunków.

Rafy koralowe są zagrożone przez ocieplenie klimatu, ale również przez za duże połowy ryb oraz zanieczyszczenie i zakwaszenie oceanów. Osłabione rafy na dodatek gorzej się rozmnażają, co powoduje zmniejszanie ich liczności oraz jeszcze dodatkowe osłabienie. Wszystko to sprawia, że 50% raf koralowych na świecie zostało już bezpowrotnie zniszczonych, a szacuje się, ze za 50 lat pozostanie ich już jedynie 10%, jeśli nic z tym nie zrobimy.

Chcemy pokazać piękno raf koralowych, opowiedzieć o nich oraz o sposobach dbania o środowisko wspólnie z wolontariuszami z Warszawskiego ZOO oraz zainspirować dzieci do stworzenia plastelinowych prac.

Warsztaty z dziećmi

Warsztaty dla dzieci odbyły się 27 maja. Dzieci usłyszały również krótką opowieść od wolontariuszek z Warszawskiego ZOO na temat rafy koralowej i ochrony środowiska.

Malowanie

Mieszkańcy dzielnicy, rodzice dzieci przebywających w szpitalu oraz wolontariusze z całej Warszawy podczas kilku wydarzeń w czerwcu namalowali prawie 30 obrazów, które obecnie są poprawiane w pracowni fundacji w Krakowie.

Wernisaż

Planowany termin przekazania obrazu dla szpitala to 11 lipca o godz. 11:30 w szpitalu przy ul. Niekłańskiej 4/24.

 

Partnerzy:

//]]>